Showing 1–21 of 143 results

Edge trim

Edge Band Trim

£ 2.00 inc vat
Out of stock
£ 73.00 inc vat
£ 1.25 inc vat
£ 985.00 inc vat
£ 205.00 inc vat
£ 345.00 inc vat

Kitchen Pods

MICRO POD FL1323

£ 480.00 inc vat

Kitchen Pods

MICRO POD 9722

£ 495.00 inc vat

Kitchen Pods

MICRO POD PLUS

£ 580.00 inc vat
800mm Long

Kitchen Pods

CURVE POD 2

£ 480.00 inc vat
£ 550.00 inc vat

Kitchen Pods

EVO 1300 KITCHEN POD

£ 385.00 inc vat
New

Kitchen Pods

REAR POD 2

£ 495.00 inc vat

Kitchen Pods

REAR POD 1

£ 550.00 inc vat
NEW2019

Kitchen Pods

REAR POD 2 + TABLE

£ 565.00 inc vat
New

Kitchen Pods

REAR POD 3 KOMBI

£ 795.00 inc vat

Kitchen Pods

CURVE POD 1

£ 380.00 inc vat

Edge trim

P Trim Bead Edge

£ 1.25 inc vat
New
£ 495.00 inc vat

Flat Pack Furniture

EVO 1.4 VW SWB

£ 1,029.00 inc vat